"/>
Центърът за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция е създаден на 1 октомври 2012 г. Той разполага с общ капацитет 25 места, където всички потребители ще получат уют и грижи в среда близка до семейната. Центърът е създаден със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и е държавно делегирана дейност. Доставчик на социалната услуга е Община Ковачевци.
Изпрати
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg