СОЦИАЛНИ УСЛУГИ - РЕЗИДЕНТЕН ТИП - ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
Социални услуги - резидентен тип - Община Ковачевци се намира в с. Сирищник, община Ковачевци, обл. Перник.
В комплекса са развити две социални услуги, насочени към лица с деменция, а именно:
1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция № 1 - с капацитет 11 места;
2. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица  с деменция № 2 - с капацитет 14 места.
Двата центъра са разкрити на 1 октомври 2012 г. със Заповед на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и са държавно делегирана дейност. Доставчик на социалната услуга е Община Ковачевци.
Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg